Pháp Luật

CHI TIẾT ĐIỀU 205, 202 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 ĐÃ QUY ĐỊNH NHƯ SAU:ĐIỀU 205, 202 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 ĐÃ QUY ĐỊNH NHƯ SAU:

1 – ÔNG NGÔ VĂN TRAI ĐÃ VI PHẠM TẠI #ĐIỀU_205: #TỘI_ĐIỀU_ĐỘNG, BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999.

2 – CON RUỘT ÔNG TRAI LÀ: #BỊ_CAN_NGÔ_ĐỨC_HIỀN ĐÃ VI PHẠM TẠI #ĐIỀU_202 BỘ LUẬT HÌNH SỰ 1999 “LÀ THỦ PHẠM GÂY RA VỤ TAI NẠN GIAO THÔNG LÀM CHẾT NGUYỄN QUỐC TƯỜNG” NGÀY 09/11/2013.

Xem chi tiết:

Nguyễn Trí Hiếu

Nguồn: https://jacarandarmfm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://jacarandarmfm.com/phap-luat/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like