Giáo Dục

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 1: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cơ Bản| GolearnNội dung và cách học:

Chuỗi video học từ vựng tiếng Thổ Nhĩ Kỳ theo hệ thống, chủ đề. Nội dung trọng tâm của các phần học là giúp bạn luyện tập và ghi nhớ nhiều lần về từ vựng đó. Mỗi nội dung bao gồm 3 phần học:

Word Study: Học từ vựng qua hình ảnh và luyện nghe
Word Quiz: Bài kiểm tra chọn đáp án đúng cho từ vựng đã Học
Word Collection: Tổng hợp lại các từ vựng đã học, quan sát hình ảnh và ghi nhớ một lần nữa

✪ Các bạn có thể học mỗi lúc 100 từ vựng để ghi nhớ tốt hơn nhé:
+ Phần 1 : 00:05
+ Phần 2 : 40:13
+ Phần 3 : 1:20:08
+ Phần 4 : 2:21:27
+ Phần 5 : 2:42:36
+ Phần 6 : 3:23:51
+ Phần 7 : 4:03:43
+ Phần 8 : 4:43:28
+ Phần 9 : 5:24:22
+ Phần 10 : 6:04:55
+ Phần 11 : 6:45:51
+ Phần 12 : 7:02:02
+ Phần 13 : 8:07:53
+ Phần 14 : 8:48:20

✪ Nội dung có thể bạn quan tâm:

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 1: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cơ Bản| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 2: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Đầu Tiên| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 3: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Theo Chủ Đề| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 4: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cho Cho Trẻ Em| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 5: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Siêu Tốc| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 6: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cho Học Sinh Tiểu Học| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 7: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Hay Mỗi Ngày| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 8: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cho Học Sinh Cấp 2| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 9: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Thông Dụng| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 10: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Dễ Thuộc| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 11: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Dễ Nhầm Lẫn| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 12: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cho Du Học Sinh| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 13: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Đơn Giản| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 14: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Dùng Trong Giao Tiếp| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 15: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Dễ Nhớ| Golearn

Học Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ| Phần 16: Từ Vựng Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Cho Mọi Người| Golearn

Đừng quên bấm SUBCRIBE để có thể xem thêm nhiều video hấp dẫn nữa nhé!

#tuvungtiengthonhiky
#tiengthonhiky
#hoctiengthonhikyonline
#cachhoctiengthonhiky
#tuhoctiengthonhiky
#tiengthonhikycoban
#tuvungtiengthonhikychotre
#tiengthonhikythongdung
#tuvungtiengthonhikylop1
#tiengthonhikycanghinho

Nguồn: https://jacarandarmfm.com/

Xem thêm bài viết khác: https://jacarandarmfm.com/giao-duc/

Leave a Comment

Your email address will not be published.

You may also like